Adatvédelmi tájékoztató

A honlap tulajdonosa Hajnal Hedvig Erzsébet, a weboldalt a Tárhelypark Kft. (1122 Gaál József út 24.) működteti.

Az oldal, valamint a rajta található szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.
Az alább olvasható adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályok (az Európai Parlament, Bizottság és Tanács (EU) 2016/679. Rendelet Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, Röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) a velem kapcsolatot felvevő Ügyfelek (továbbiakban Ügyfél) biztosítva legyenek arról, hogy a szolgáltatások igénybevétele során keletkezett személyes adatai jogszabályban előírtaknak megfelelően kerülnek tárolásra és felhasználásra.

Hajnal Hedvig e.v. (továbbiakban Vállalkozó) személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul ill. ha azt jogszabály rendeli el. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely egy adott személy beazonosítását lehetővé teszi. Ilyenek például: név, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám.

A Vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Vállalkozás a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ügyfél adatait.

A Vállakozás a személyes adatokat a fő tevékenységéhez (coaching, tanácsadás, személyiségfejlesztés, életviteli, segítő beszélgetés) szükséges kapcsolattartási, tájékoztatási és számlázási célból kéri és kezeli.
Az adatok elkérésének célja tehát a coaching folyamatok zökkenőmentes lefolytatása, mely az Ügyfél érdekeit szolgálja.
A coaching folyamat során, nem csak az Ügyfél által megadott adatok (név, e-mail cím, cím, telefonszám) keletkeznek, hanem az ülésekről a Vállalkozó készíthet papír alapú jegyzetek is. Ezeket a jegyzetek elzárt iratszekrényben, harmadik fél számára nem hozzáférhető helyen kerülnek tárolásra.
Az adatok biztonsága érdekében felhasználónévvel, tűzfallal és külön jelszavas WIFI-vel ellátott számítógépet használ.
A személyes adatok a közös munka lezárását követő 2 évig kerülnek tárolásra. Ha az ügyfél ebben a 2 évben nem jelentkezik és veszi fel újra a kapcsolatot a vállalkozóval, akkor az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával, a felhasználók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat a vállalkozás a közös munka ideje alatt használhatja.

Az adatkezelést végző vállalkozás: Hajnal Hedvig Erzsébet e.v.
Kapcsolattartó neve: Hajnal Hedvig
Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdésével az alábbi elérhetőséghez fordulhat: info@hirdetestervezes.hu

A személyes adatokat megadó Ügyfelek a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: rendelkezésre bocsátás, hozzáférés, tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, adathordozáshoz való jog, tiltakozás az adatkezelés ellen.

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az az Ügyfél, aki úgy érzi, hogy a működtető, üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

Vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: Hajnal Hedvig Erzsébet e.v.
Szolgáltató székhelye: 2009 Péteri, Madách u. 38/A
Nyilvántartási száma: 52823101
Adószám: 69186187-1-33
Telefonszáma: +36-50/109-7690
E-mail címe: info@hirdetestervezes.hu

Cookie

Statisztikai célokból, valamint a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalak többségéhez hasonlóan, ez a weboldal is cookie-kat (sütiket) használ.
A böngésző beállításainál is módosítható, hogy a weboldalra látogató elfogadja vagy visszautasítsa-e a sütiket. Ennek módja böngészőről böngészőre változik, ezért érdemes a böngésző súgó funkcióját segítségül hívni. Ha valaki úgy dönt, hogy visszautasítja a sütiket, akkor a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek.

Adatfeldolgozási tájékoztató

A weboldalt Hajnal Hédi e.v. működteti, a Tárhelypark Kft. adatfeldolgozóként üzemelteti. Az adatok tárolása a Tárhelypark Kft. szerverein történik. Az adatfeldolgozással kapcsolatos információkat a két fél között fennálló adatfeldolgozási szerződés tartalmazza.